Archival issues

Volumes:

Mathematics VIII – 2001

 • G. Bryll, A. Chotomska, L. Jaworski A Formalization of a Logic without Tautologies,
 • Bryll G., Sochacki R Certain Classes of Elimination Operators,
 • Dimowa L., Sevastianov P., Zhestkova E. Multiobjective Evalution of the Contract’s Quality on the Base of Fuzzy Sets Theory,
 • Dobrzański W., Srebrny M. Distributed Password for Quorum and Veto,
 • Karlikowski J., Tikhonenko O. Some Pecularities and Qualities of Queueing Systems with Random Volume Demands,
 • Kurkowski M. The Completeness Theorem for a Logic of Authentication ,
 • Kuril M. Varieties of Ordered Semigroups,
 • Nemec P. Left Distributive Groupoids, Large Cardinals, and Laver Tables,
 • Povstenko J. Application of Collocation Method to Solving the Diffusion Equation,
 • Sochacki R. The Notion of Cube in the Theory of Squares,
 • Soroczuk A., Srebrny M. Algorithms for Sharing a Password ,
 • Stępień L. Fast Automatic Deduction,
 • Tikhonenko O., Klimovich K. Analysis of Multiserver Queueing System with Restricted Summarized Volume,
 • Zbrzezny A. A Note on Some Class of Locally Boolean Algebras,
 • Bryll G., Sochacki R. Remarks on Geometrical Sequences of Higher Degrees,
 • Cihlar J. The Mathematics around the Golden Ratio ,
 • Eisenmann P. The Phenomena of the Infi-calculus in Elementary Mathematics ,
 • Kopka J., Feissner G. How to Penetrate into Mathematics Actively 
 • Melichar J.Mathematical Machiavellianism,
 • Pelikan S. Monitoring on Student’s Mathematical Attainment in Czech Republic,
 • Rygał G. Graphic Calculator in Mathematics,
 • Rys P., Zdrahal T.Calculus Infinitesimals,
 • Rys P., Zdrahal T.Using Modern Technology to Teach Precalculus.

Mathematics VII – 1996 – 98:

 • P. Borowik, G. Bryll - A Method of Axiomatic Rejection of Formulas in Propositional Logics
 • G. Bryll, A. Górnicka - Dwie formalizacje rachunku dualnego względem systemu W.
 • G. Bryll, A. Górnicka - Rachunek refutacyjny a rachunek dualny
 • A. Górnicka - Aksjomatyzacja rachunku zadaniowego dualnego względem klasycznego implikacyjnego-negocjacyjnego rachunku zdań
 • T. Kostrzewski - Klasyka funkcji o ograniczonej drugiejwariacji
 • Z. Kostrzycka, G. Bryll - Metoda założeniowa odrzucania wyrażeń dla intuicjonistycznego rachunku zdań i systemu S4 Lewisa
 • R. Sochacki, L. Jaworski - The geometry of squares
 • G. Bryll - Zastosowanie metody kolejnych różnic do stawiania hipotez indukcyjnych
 • G. Bryll, G. Rygał - Pewien sposób badania rozwiązalności równań z parametrem
 • G. Bryll, R. Wiora - Liczba relacji binarnych niektórych typów w zbiorze skończonym
 • G. Bryll, U. Wlazłowska-Zając - Wykorzystanie idei odrzucenia zdań w procesie dydaktycznym
 • G. Bryll, K. Wojtal - O dwóch metodach geometrycznych rozwiązywania zadań tekstowych
 • K. Wojtal - O grach dydaktycznych dotyczących przekształcenia wyrażeń algebraicznych

Mathematics VI – 1999:

 • J. Cihlář - The development of inductiwe thinking
 • W. Dzik - Extensions of the Grzegorczyk logic determinet by some countable Boolean algebras
 • J. Fuka - On a sufficirnt for the univalency of holomorphic functions
 • J. Grygiel, Piotr Wojtyczak - The sum operation and link lattices
 • P. Hofmanová - On a compact extension
 • J. Knop - n-dimensional affine ratio
 • A. Kolany - Some Undecidable Statements of Quite Simple Mathematics
 • J. Kopka - Modular Arithmetic and Examples of Applications
 • M. Kuřil - The identity problem for the variety of all metabelian groups
 • J. Melichar - Training of Future Teachers for the Work with Ethnic Minorities
 • K. Piróg-Rzepecka - Ł-rozstrzygalność pewnego trójwartościowego systemu
 • T. Połacik - Intuitionistic Models of Arithmetic
 • J. Povstenko - Cosserat continua
 • J. Povstenko - Form material point to Cosserat fiber bundle. Development of ideas
 • P. Rys - Some remarks on Riemann’s lecture
 • D. Strózik - Topologia ultrafiltrowanych przekrojów jako przykład przestrzeni Priestley na P(A)
 • L. Szyper - Dowody metodą tableaux
 • O. Tikhonenko - The summarized volume distribution in GI/M/1/ queueing
 • B. Woźna - Algorytmy zachłanne
 • M. Wróbel - Locally defined operators
 • A. Zbrzezny - Natural deduction system for some three-valued propositional logic
 • T. Zdráhal - On some consequences of universal sets

Mathematics V – 1997:

 • T. Biegańska -Trójwartościowa reprezentacja zbiorów przybliżonych
 • P. Borowik -Operacja konsekwencji w trójsekwencyjnym rachunku predykatów Łukasiewicza
 • W. Dzik -O zawartości kraty ideałów przeliczalnych algebr Boole`a
 • K. Gajewska-Kurdziel, K. Mruczek - Kraty podrozmaitości rozmaitości wyznaczonej przez równości pewnej postaci grup abelowych-I
 • K. Głazek - Ogólny schemat niezależności w ujęciu algebraicznym
 • A. Gola - Algorytmy genetyczne
 • A. Grygiel -Konstuowalność niezależnych zbiorów generatorów filtrów w algebrach Boole`a
 • K. Hałkowska - Equational theories of P-compatible varieties
 • A. Kolany - Some Applications of the Resolution on Hypergraphs
 • J. Malinowski - Montaque style semantics for illocutionary logic
 • T. Połacik - Zanurzenia algebr Heytinga w przestrzenie topologiczne
 • J. Povstenko - Non-local equations in mathematics and physics.Theory of non-local elasticity
 • L. Szyper - Metody wnioskowania w systemach ekspertowych
 • O. Tikhonenko - Queueing systems with random length demands
 • A. Wojtunik - Free algebras over some varieties
 • P. Wojtylak - Uogólnianie dowodów

Mathematics IV – 1998:

 • R. Ger -On a characterization of the logarithm by a mean value property
 • P. Rys, T. Zdráhal - Quasiarithmetic mean
 • T. Zdráhal - The stability of Fréchet`s equation
 • P. Nýmec - Some classes of linear quasigroups
 • J. Cihlář - The shadows
 • J. Knop -Przekształcenia afiniczne
 • J. Kopka -Investigation of routes on various grids
 • J. Melichar -Realistic Approach Towards Mathematics Teaching
 • H. Piech, A. Borowik -The Procedures of the Assigument of Tasks Distribution for Parallel Procrssors System
 • H. Piech, A. Borowik -The Principles of Creating the Critical Path of the Formation of Variables in Multi-Processor Systems
 • T. Biegańska - Category approach to RL4 – sets
 • P. Borowik -A Survay of Foundational Gentzen`s Systems for Finitely – Valued

Mathematics III – 1995 – 96:

 • J. Cihlář -Nadreálná čísla
 • V. Vopravil -On One Construction of Rational Numbers
 • M. Kuřil - Jisté násobení e-variet ortodoxních pologrup je asociativní
 • P. Eisenmann - Propedeutika základních idejí infinitezimálního počtu na základní a střední skole
 • J. Kopka - Řezeni problému v hodinách matematiky
 • Pelikán -Poznámky ke kurzu matematické analýzy a nýkteré aspekty výkladu posloupností funkcí a funkčních řad
 • T. Biegańska -The equivalence relation as the set valued by some Heyting algebra
 • P. Borowik, G. Bryll -Założeniowe odrzucanie wyrażeń w skończenie wartościowej logice zdaniowej
 • P. Borowik - Wielosekwentowy rachunek predykatów pierwszego rzędu
 • P. Borowik -The block tableaux method in finitely many-valued logics

Mathematics II – 1996 – 98:

 • T. Biegańska - Podzbiory przybliżone zbiorów przybliżonych
 • E. Rychlik - O zupełności pewnych kategorii grafów pokolorowanych i gier abstrakcyjnych
 • P. Borowik - An algebraic characterization of same reducts of three-valued logics
 • W.A. Dudek -Remarks on the axioms system for BCI-algebras
 • I.M. Dudek, W.A. Dudek -Remarks on BCI-algebras
 • W.A. Dudek, Z. Stojaković -Remarks on permutable n-groups
 • W.A. Dudek, R.Rousseau - Remarks on set-theoretic relations connected with BCH-algebras
 • J. Thomys -On some generalization of BCC-algebras
 • A. Słomska -Semiotic and didactic model of mathematical expressions
 • A. Zbrzezny -On a three-valued internal logic of programs